შუაგულ თოვლში

თოვლის ხალიჩაზე
ვიღაცის მარტოხელა ნაფეხურს ვხედავ
და
ჩემს გულს ეცნობა
ნუთუ შენ!
ამდენი ხნის დავიწყების შემდეგ
უკვალავ თოვლში
იმისთვის ამოხვედი, რომ
ჩემთვის
ჩემი გულისთვის
ჩემი თვალისთვის
და ჩემი ფეხის დასადგმელად
ობოლი ნაკვალევი დაგეტოვებინა...


მარიამ რატიანი

No comments: