''ტკბილი მოხუცები''

სე შეხმატკბილებულად მუშაობდნენ, არ შემეძლო არ გადამეღო )))
)